مبانی الکترونیک و شناخت قطعاتSMD
o آشنایی با ابزارها و تجهیزات تعمیرات موبایل
o جداسازی و نصب قطعات SMD
o سیم کشی روی برد
o سیم کشی و ترمیم پایه های زیر آی سی
o شابلون و پایه سازی انواع آی سی
o ریبال یا تعویض آی سی های غیر چسبی
o ریبال یا تعویض آی سی های چسبی
▪ سکوت شارژ) AUX و کانکتور ها و انواع قطعات پالستیکی (
▪ کار با مولتی متر به صورت علمی و عملی
صدا آنتن ,شارژ و…
▪ عیب یابی دقیق مدارها شامل مدارهای تصویر ,
▪ آموزش .)عیب یابی از طریق جریان کشی )قبل و بعد از پاور
▪ نقشه خوانی و کار با شماتیک اسمارت فون های اندرویدی
▪ یکسال پشتیبانی کامل بعد از دوره آموزشی