• آشنایی با وسایل تعمیرات
 • کار با هیتر و هویه
  • برداشتن و شابلون ic
  • Serching6
  • Serching7
  • Sound7
  • Touch6+
  • U2 و علت خرابی آن
  • Ic چسبی
  • کار با zxw
  • مسیریابی با zxw
  • ولت چک و اهم چک
  • عیب یابی